Co z mąką z silosa i wodą z mieszacza?

Receptor® umożliwia skonfigurowania na wybranym składniku aby nie było wymagane dokładne odważanie co oznacza, że podczas wykonywania receptury Receptor powie ile mąki czy wody jest nam potrzebne co umożliwi przepisanie wartości do sterownika silosa lub mieszacza wody i przejście do kolejnego składnika.

Czy możliwa jest produkcja kwasów?

Jak najbardziej Receptor® umożliwia zaprogramowanie receptur etapowych co umożliwia wykonywanie kolejnych faz prowadzenia kwasu.

Czy możliwe jest dozowanie bezpośrednio do dzieży?

Tak przy zastosowaniu wagi platformowej możemy wjechać całą dzieżą na wagę wytarowanie jej i następnie dozowania składników bezpośrednio do dzieży. 

Receptor® optymalizuje proces produkcji dzięki czemu całkowicie eliminuje problemy oraz znacznie ułatwia pracę ciastowego i pracowników stołowych. Ponadto urządzenie gwarantuje powtarzalną jakość produkcji a zautomatyzowane generowanie receptur na określoną gramaturę lub ilość wyrobu gotowego zapewnia, że stosunek surowców względem masy będzie zawsze taki sam, co bezpośrednio przekłada się na jakość i powtarzalność produkcji.

Receptor® wyposażony jest w oprogramowanie, które po zainstalowaniu na komputerze umożliwia nam edycję i wprowadzanie receptur oraz wszystkich jego ustawień.

Po zainstalowaniu Receptor'a® w bardzo szybki sposób jesteśmy w stanie wprowadzić receptury oraz przesłać je bezpośrednio do Receptor'a® za pomocą sieci WiFi lub LAN.

Za pomocą oprogramowania możliwe jest również przeglądanie i drukowanie raportów produkcyjnych i zużycia surowców.

Oprogramowanie pozwala nam między innymi na:

- Zdefiniowanie naddatku produkcyjnego do wyrobów

- Zdefiniowanie tolerancji odważania

- Zapisywanie receptur

- Konfigurowanie opakowania surowców

- Rozliczanie pracowników z produkcji

- Zabezpieczenie kodem PIN z personalizacją

- Programowanie receptur etapowych

- Generowanie raportów 

Receptor® posiada również funkcję notesu i wagi.

Edytor.png