Dostawa

 

1.          Towar zamówiony w sklepie internetowym sklep.ai-solution.pl dostarczany jest za pośrednictwem jednego z dostępnych przewoźników wybranych w toku składania oferty zakupu.

 

2.          Na czas otrzymania przesyłki składa się: 

                                                               i.      czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki)

                                                             ii.      czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.

 

3.          Przy każdym produkcie dostępnym w sklepie, w zakładce ‘Zasady Dostawy’, pojawia się także informacja o przewidywanym czasie kompletowania towaru. Czas ten nie obejmuje czasu wysłania zamówienia i liczony jest od momentu przekazania przesyłki przewoźnikowi lub operatorowi pocztowemu do momentu doręczenia. 

 

4.          Jeżeli nie ustalono inaczej, Ai-Solution Sp. Z o.o. wydaje towar nie później niż sześćdziesiąt dni od dnia zawarcia umowy (przyjęcia oferty przez Ai-Solution).

 

5.          Faktury wystawiane są w dacie przygotowania towaru do wysyłki wg kolejności przyjętych zamówień do realizacji.

 

6.          Wraz z towarem wydawane są faktura VAT (o ile nie została wybrana faktura elektroniczna) wraz z warunkami udzielonej gwarancji, W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów należy zgłosić takie zdarzenie w celu uzupełnienia braków.

 

7.          Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, Ai-Solution Sp. Z o.o. zaleca sporządzić protokół szkodowy.

 

8.          Kupującemu przysługuje prawo do zmiany terminu dostawy, o którym mowa w § 4 ust. 3 Umowy. W przypadku skorzystania przez Kupującego z prawa do zmiany terminu dostawy, Kupujący zobowiązany jest poinformować Sprzedającego o chęci zmiany terminu dostawy za pomocą wiadomości e-mail na adres